SGR

Portucasa is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (S.G.R.). Op de website van de S.G.R. (www.sgr.nl ) kunt u ons terug vinden onder deelnemersnr. 2911. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite aangeboden vakantiehuizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. De garantieregeling van de SGR vindt u op www.sgr.nl