Mijn favorieten

Verzekeringen

Allrisk Annulering

Portucasa raadt u aan om altijd een Allrisk Annulering af te sluiten, ongeacht of u op lange of korte termijn op vakantie gaat. Er kan namelijk altijd iets gebeuren waardoor u genoodzaakt bent uw reis uit te stellen, te annuleren of af te breken. Deze kosten kunnen oplopen tot 100 procent van de huursom. De Annuleringsverzekering van Europeesche Verzekeringen vergoedt deze kosten.

De annuleringspremie bedraagt 7% van de huursom + € 3,50 poliskosten + 21% assurantiebelasting over de premie én de poliskosten. Hieronder kunt u PDF bestanden downloaden van de polisvoorwaarden van de Annuleringsverzekering.

Download

Polisvoorwaarden Allrisk Annulering  download PDF file 58Kb

Verzekering Schade Vakantieverblijf

De verzekering Schade Vakantieverblijf is verplicht. U bent met deze verzekering altijd verzekerd tot een bedrag van € 2500,- voor schade aan uw vakantieverblijf en inventaris die aan de verzekerde in huur of gebruik zijn gegeven. Ook wordt uitkering verleend voor schade aan een tijdens het verblijf gehuurd kluisje als gevolg van het verloren gaan van de sleutel hiervan. Uitkering wordt verleend als verzekerde voor de schade aansprakelijk is en deze tenminste € 25 bedraagt. Portucasa stelt deze verzekering verplicht omdat slechts weinig WA-verzekeringen dekking verlenen bij schade aan een vakantieverblijf in het buitenland. In het geval er wel dekking wordt gegeven door WA-verzekering, is er vaak sprake van een hoog eigen risico.

De premie Schade aan de Vakantiewoning bedraagt 1,5 % van de huursom + € 3,50 poliskosten + 21% assurantiebelasting over de premie én de poliskosten. Hieronder kunt u PDF bestanden downloaden van de polisvoorwaarden van de verzekering Schade vakantiewoning.

Download

Polisvoorwaarden Verzekering Schade Vakantieverblijf  download PDF file 34Kb